Zbiory

Muzeum posiada zbiory: historyczne – dotyczące miasta i okolic, archeologiczne – kultury łużyckiej z wykopalisk prowadzonych w regionie, artystyczne – kolekcja dzieł Mariana Bogusza i innych artystów pleszewskich, etnograficzne – rzemiosło, kultura materialna regionu.


Zbiory historyczne
↓→

Wśród zbiorów historycznych do najciekawszych należą muzealia – dokumenty od XVI wieku dotyczące historii miasta i okolic: Statut Cechu Krawieckiego z roku 1592 roku pisany w języku łacińskim na pergaminie, nadany przez Jana ze Złotowa.

Kolejny eksponat to przywilej dla cechu Krawieckiego z 1698 roku w języku polskim wystawiony przez Aleksandra na Otoku Zaleskiego. Przywilej na jarmark w Pleszewie z 1783 roku w języku polskim i niemieckim nadany przez Ludwikę Koźmińską Sokolnicką.

Muzeum jest w posiadaniu skrzyni – lady cechowej – cechu cieśli z 1904 roku. Dębowa zdobiona atrybutami zawodu ciesielskiego: siekierką, kątownicą, cyrklem i piłą.

Posiadamy pokaźny zbiór pocztówek z widokiem Pleszewa oraz miejscowości powiatu pleszewskiego z minionego stulecia. Kolekcja została wykorzystana do wydania albumu z pocztówkami „Wędrówki po dawnym Pleszewie”.


Zbiory archeologiczne
↓→

Zbiory archeologiczne pochodzą ze stanowisk archeologicznych, na których prowadzono badania ratownicze w Pleszewie, Brzeziu, Pacanowicach oraz znaleziska jednostkowe.

Zbiór muzealny zawiera głównie pozostałości osadnictwa z okresu od 3000 lat p.n.e. aż do X-XI wieku po Chrystusie. Są to brązowe i żelazne szpile, zapinki, noże, groty oszczepów, naszyjniki, bransolety i grzechotki oraz pokaźny zestaw ceramiki glinianej.

Do najciekawszych należą naczynia ze znakami kultowymi (solarnymi), grzechotki ludności kultury łużyckiej, ornitomorficzna grzechotka gliniana, naszyjnik brązowy „ze skrzydełkami”, fragment lustra brązowego z profilowaną rękojeścią (import z terenów italskich).


Zbiory etnograficzne
↓→

W dziale etnograficznym znajdują się głównie urządzenia i narzędzia gospodarstwa domowego z gospodarstw rolniczych oraz warsztatów rzemieślniczych z ostatniego stulecia.

Dużą część zbiorów stanowią przedmioty codziennego użytku, urządzenia, narzędzia i wyroby z różnych warsztatów. Posiadamy kilka prac artystycznych z regionu. Wśród nich wyroby rękodzieła artystki ludowej Stanisławy Matelskiej (1927 – 2003), która tworzyła na terenie gminy Gizałki.

Ponadto zgromadzone zostały wyroby gliniane użytkowe wykonane przez M. Czajczyńskiego z Orliny Dużej (powiat pleszewski) m.in. skarbonki i naczynia użytkowe.


Zbiory artystyczne
↓→

Muzeum posiada bogate zbiory malarstwa, rysunku i grafiki artystów pochodzących z terenu i okolic Pleszewa. Znajduje się tu jedna z największych w Polsce kolekcji dzieł nieżyjącego artysty Mariana Bogusza (1920-1980)- malarza, scenografa, rzeźbiarza oraz animatora sztuki – przedstawiciela awangardy lat 50. Był współzałożycielem i działaczem „Grupy 55” kształtującej nowe wizje artystyczne oraz współtwórcą stowarzyszenia „Krzywe Koło” (1955 r.)

Obecnie w kolekcji znajdują się 74 obrazy i 144 prace na papierze. Muzeum posiada rysunki z lat 1937 – 1971. Z lat 40. kubistyczne kompozycje martwej natury oraz akty kobiece. Z końca lat 60. i 70. eksperymentalne rysunki wykonane tuszem lawowanym na cienkim papierze. Gwasze i tempery z lat 1942 – 1971. W grupie tych prac znajduje się różnorodność technik: akwarela monochromatyczna, tempera – gwasz, tusz i ołówek, papier i blacha, papier pergaminowy, collage oraz pastel na welurze. Tematyka różnorodna od kompozycji abstrakcyjnych, linearnych, surrealistycznych do realizmu: martwa natura i pejzaż.