Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) powstał w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na administracje publiczną, w tym samorząd lokalny, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego.
Logotyp BIP

Biuletyn został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo.

Przejście do Biuletynu Informacji Publicznej

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej. Aby wrócić na stronę Muzeum Regionalnego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).