Rodzina z dziećmi stojąca w ogrodzie

Cmentarz ewangelicki

Już w XVI stuleciu Pleszew miał gminę luterańską, a protestanci mieszkali tu przez dwa następne stulecia – oczywiście nie w mieście, a na przedmieściu Malinie. Nie doszło jednak wówczas do stworzenia uporządkowanej parafii.

W Pleszewie pozostały materialne ślady ponad 150-letniej obecności ewangelików w tym mieście, głównie kościół, cmentarz oraz stanowiące o specyfice parafii zabudowania zakładów opiekuńczych.

Projekt Muzeum Regionalnego oraz Samorządu Miasta i Gminy Pleszew skupia się na poszukiwaniu wspólnej tożsamości historycznej Polaków i Niemców zamieszkujących Pleszew do wybuchu II wojny światowej

Rewitalizacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Pleszewie rozpoczęła się w 2012 roku. Dziś to zapomniane niegdyś miejsce staje się pomnikiem historii dwóch narodów.

Celem tego projektu jest poszukiwanie wspólnych korzeni historycznych dla zachowania i wspierania dziedzictwa kulturowego dwóch związanych losami historii narodami.

Najstarszym dotąd odnalezionym grobem na cmentarzu ewangelickim w Pleszewie jest grób pochodzący z 1832 r. Spoczywa w nim pastor Ernst Gottlieb Kleiner – twórca pleszewskiej parafii ewangelickiej wraz z żoną i wnuczką.

Do wybuchu II wojny światowej Pleszew był miastem trzech kultur. Obok siebie mieszkali Polacy, Niemcy i Żydzi.

Więcej o cmentarzu

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą historii parafii ewangelickiej, ludności niemieckiej. Witryna zawiera między innymi spis pochowanych wraz z mapą, galerie zdjęciowe oraz bogate własne oraz zewnętrzne publikacje tematyczne.
Strona internetowa dostępna jest w języku polskim oraz niemieckim.

Kliknij przyciski poniżej. Otworzysz w tym samym oknie stronę internetową https://ewangelicy.pleszew.pl. Aby wrócić na stronę Muzeum Regionalnego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).