Rada Muzeum

Zgodnie z ustawą o muzeach, Rada Miejska powołała Radę Muzeum Regionalnego w Pleszewie jako organ nadzorujący i oceniający działalność Muzeum na czteroletnią kadencję.

W Radzie zasiadają osoby będące przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń ściśle współpracujących i wspierających działalność Muzeum. Każda z osób legitymuje się bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym oraz doświadczeniem, które pozwolą ubogacić i uatrakcyjnić wzajemną współpracę.

Rada Muzeum kadencji 2021-2025
↓→

prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński
↓→

Prawnik, wykładowca w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM w Poznaniu, w latach 2014-2020 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pełnomocnik Rektora UAM ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na zdjęciu A. Gulczyński

dr Marek Jaeger
↓→

Historyk, wieloletni pracownik Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Na zdjęciu M. Jaeger

siostra
dr Immaculata Krystyna Kowalska
↓→

Założycielka i kustosz Muzeum Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Pleszewie

Na zdjęciu I. Kowalska

dr Andrzej Szymański
↓→

Historyk, prezes Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.

Na zdjęciu A. Szymański

dr Grzegorz Szczurek
↓→

Archeolog, autor rozprawy doktorskiej pt. „Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych”, kierownik badań archeologicznych w rejonie Pleszewa na niezwykle cennych poznawczo stanowiskach w Grodzisku i Brzeziu;

Na zdjęciu Grzegorz Szczurek

dr Maciej Kowalczyk
↓→

Prawnik, wykładowca akademicki, z zamiłowania historyk, zajmujący się głównie XIX stuleciem oraz I wojną światową, autor publikacji pt. „Powiat pleszewski w latach 1818-1932. Zarys dziejów ustrojowo politycznych” oraz monografii o pleszewskiej kolejce wąskotorowej.

Na zdjęciu Maciej Kowalczyk

Poprzednie Rady
↓→

2008-2012 

 1. Andrzej Szymański
 2. ks. Michał Kieling
 3. Małgorzata Giezek-Stempniak
 4. Adam Staszak
 5. Ryszard Borkiewicz
 6. Edward Pudełko

2012-2016

 1. Ryszard Borkiewicz
 2. Andrzej Gulczyński
 3. Marek Jaeger
 4. s. Immaculata Kowalska
 5. Henryk Krystek
 6. Andrzej Szymański