Projekty

Groby wojenne na terenie województwa wielkopolskiego
↓→

Wielkopolski Urząd Wojewódzki uruchomił na swojej stronie internetowej dział poświęcony grobom wojennym, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem tam zamieszczonym. Każdy grób posiada kartę ewidencyjną zawierająca dokładny opis, lokalizację, współrzędne geograficzne wraz z mapą oraz fotografie.

Więcej informacji 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej województwa wielkopolskiego. W bazie między innymi szczegółowy opis grobu Powstańców Wielkopolskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie.

Kliknij przyciski poniżej. Otworzysz w tym samym oknie stronę internetową https://poznan.uw.gov.pl/groby-wojenne.Aby wrócić na stronę Muzeum Regionalnego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).


Bohaterowie bitwy nad Bzurą
↓→

Od dramatycznych wydarzeń wojny obronnej Polski 1939 roku upłynęło już przeszło 70 lat. W walkach z hitlerowskim najeźdźcą zginęło lub zmarło z odniesionych ran około 95-97 tys. żołnierzy Wojska Polskiego.

Portal „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą”, przedsięwzięcie pionierskie w polskiej sieci internetowej, wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie indywidualnego upamiętniania ofiar Polskiego Września 1939 r. Jego powstanie stanowi jeden z etapów realizacji szerzej zakrojonego programu o charakterze dokumentacyjnym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Ma on na celu wzrost i upowszechnienie wiedzy o poległych w największej i najkrwawszej bitwie Polskiego Września 1939 r., szczególnie o szeregowych żołnierzach Wojska Polskiego, grupie, choć najliczniejszej, to w polskiej historiografii traktowanej dotychczas marginalnie. Planujemy zebranie i udostępnienie w sieci internetowej fotografii, dokumentów urzędowych i prywatnych, wspomnień czy przedmiotów codziennego użytku, które pozwolą lepiej opowiedzieć historię poległych żołnierzy polskich, a także zaświadczą o pamięci przechowanej przez ich potomków, przyjaciół, sąsiadów.

Naszą ambicją jest choćby najmniejsze zredukowanie liczby poległych żołnierzy nieznanych, owych NN, którzy tak często (zbyt często!) odnotowywani są na nekropoliach wojennych Pola Bitwy nad Bzurą.

Więcej informacji 

Portal “Bohaterowie Bitwy nad Bzurą” stworzyło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, które na realizację zadania uzyskało dotację w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kliknij przyciski poniżej. Otworzysz w tym samym oknie stronę internetową http://bohaterowie1939.pl. Aby wrócić na stronę Muzeum Regionalnego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).