Stopka autorska

Koncepcja strony internetowej:
ActMedia Marcin Konieczny (kontakt: tel. 570 940 915)

Projekt, wykonanie i wdrożenie strony internetowej:
ActMedia Marcin Konieczny

Na stronie internetowej wykorzystano materiały:

  1. Zdjęcia dokumentujące: Katarzyna Rutkowska, Witold Hajdasz
  2. Zdjęcia archiwalne: Archiwum Muzeum Regionalnego
  3. Teksty: Katarzyna Rutkowska (o ile w pojedynczych przypadkach nie podano inaczej)

Autor logotypu:
Jerzy Szpunt