Nowy kalendarz

Rok 2023 będzie dla Pleszewa rokiem szczególnym. Miasto będzie obchodzić jubileusz 740-lecia. Dlatego wydaliśmy kalendarz ścienny pt. "740-lecie Pleszewa", do którego wybraliśmy 12 najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta. Zaczynamy od dokumentu księcia poznańsko-kaliskiego Przemysława II z 1283 r. zaświadczającego o posiadaniu przez Pleszew praw miejskich, a kończymy na najbardziej

Mickiewicz w Wielkopolsce

W środę, 14 grudnia 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski” realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prelegentką tym razem była dr hab. Zofia Dambek-Giallelis, która związana jest z Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Obecnie

I Pleszewska Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych

W piątek, 9 grudnia 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się rozstrzygnięcie I Pleszewskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych i uroczyste otwarcie I Pleszewskiej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak, który nie krył swojego zadowolenia i jednocześnie zaskoczenia, że do konkursu zgłoszonych zostało

WYNIKI I PLESZEWSKIEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

W dniu 30 listopada 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie w celu oceny prac zgłoszonych do I Pleszewskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Komisja konkursowa obradowała w składzie: Witold Hajdasz - przewodniczący dr Immaculata Krystyna Kowalska - członek Maria Czyżak - członek Komisja dokonała

Spotkanie z ikoną edycja 2

W dwie kolejne soboty, 19 i 26 listopada 2022 r. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Pleszewie kolejna edycja warsztatów pisania ikon pt. Spotkanie z ikoną. Kolejnych 10 chętnych zapoznało się z bogatym światem ikon, który przybliżyła malarka Anna Janowiak-Markiewicz. Teoretyczne wprowadzenie do warsztatów zapoznało uczestników z tradycją pisania ikon i

Rzecz o Józefie Wybickim

W czwartek, 24 listopada 2022 r. odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski” realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prelegentem był prof. UAM dr hab. Rafał Dobek - historyk, wykładowca w Zakładzie Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii UAM. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół historii

Zgłoś Powstańca!

UWAGA! Jesteśmy w trakcie przygotowywania spisu powstańców wielkopolskich pochowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Dzięki pomocy harcerzy mamy wykonane zdjęcia grobów, na których znajduje się informacja o pochowanych powstańcach lub krzyż powstańczy umieszczony na tablicy nagrobnej. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy na grobie nie pojawia się informacja o miejscu

Wieczór pieśni patriotycznych

W sobotę, 12 listopada 2022 r. „śpiewająco” uczciliśmy dwie ważne rocznice - 104. rocznicę odzyskania niepodległości i 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Podczas corocznego wieczoru pieśni patriotycznych pleszewianie wspólnie zaśpiewali najpiękniejsze i najbardziej znane pieśni i piosenki patriotyczne. Do śpiewu akompaniowała Maria Rutkowska. Wieczór uświetniła artystka ukraińskiego pochodzenia Marina Terlecka, która

Spotkanie z Błażejem Torańskim

W czasie II wojny światowej do Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt, zwanego powszechnie obozem na Przemysłowej w Łodzi, Niemcy zesłali tysiące polskich dzieci. Miały one zwykle od ośmiu do szesnastu lat, ale trafiały się nawet niemowlęta. O historii tego miejsca i losach dzieci, które tam trafiły, ale i o ich

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ!

Ogłaszamy I Pleszewski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych! Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej w dowolnej technice. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Szopki należy dostarczyć do Muzeum

Top