Wykład o archeologii lotniczej

W środę, 20 marca 2024 r. odbył się kolejny wykład w Muzeum Regionalnym. Prelegentem był archeolog prof. Włodzimierz Rączkowski z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ciekawy i przystępny sposób wprowadził zebranych w temat archeologii lotniczej, która jest jednym z jego głównych zainteresowań badawczych. Przybliżył więc metody obserwacji i analizy powierzchni ziemi z powietrza w celu wykrycia i udokumentowania nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych czy po prostu dokumentowania krajobrazu historycznego, który jest naszym wspólnym dziedzictwem.

Jest to kolejny odczyt zorganizowany we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski”.