Grupa osób w zniszczonym kościele

Wyjazd do Puszczy

W sobotę, 10 września 2022 r. odbył się wyjazd studyjny do Puszczy Pyzdrskiej w ramach finisażu wystawy, którą eksponowaliśmy od czerwca tego roku.

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, często w strugach deszczu odwiedziliśmy niezwykłe miejsca leżące na terenach puszczy: odnowiony dom z rudy darniowej w Nowolipsku, spalony kościół ewangelicki w Grodźcu, dom-kaplicę i cmentarz ewangelicki w Orlinie Dużej oraz odkrywkę darniowej rudy żelaza w Wierzchach.

Wyjazd zakończyliśmy poczęstunkiem w Rudzie Wieczyńskiej przygotowanym przez tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Przewodnikiem po tej niezwykłej wyprawie był Przemysław Kowalski.

Puszcza Pyzdrska to historyczna kraina geograficzna we wschodniej Wielkopolsce, którą w XVIII wieku zagospodarowali osadnicy olęderscy pochodzenia niemieckiego i polskiego. Utworzyli na wcześniej bezludnych, bagnistych terenach ponad 50 wsi, wykorzystując do budowy budynków niezwykły materiał, jakim jest darniowa ruda żelaza.

Ich osady rozkwitały aż do momentu, kiedy nadeszła burzliwa połowa XX wieku i niechciani w swojej małej ojczyźnie musieli porzucać domostwa i uciekać. Ślady ich bytności mogli odkryć uczestnicy wycieczki.

Galeria wyjazdu