Mowa Wielkopolan a język ogólnopolski

W czwartek, 15 października 2020 r. odbył się w Muzeum Regionalnym wykład prof. UAM dra hab. Błażeja Osowskiego w ramach projektu realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pn. "Dziedzictwo Wielkopolski". Wykład nosił tytuł "Mowa Wielkopolan a język ogólnopolski". Prelegent jest dialektologiem, zatrudnionym w Pracowni Dialektologicznej UAM na stanowisku adiunkta, uczniem prof.

Kościół średniowiecznej Wielkopolski

W czwartek, 12 grudnia 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się drugi wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski”. Tym razem prelegentem był prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek - historyk, profesor na Wydziale Historii UAM i pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej, zajmujący się głównie dziejami średniowiecznego Kościoła i historią

Kultura muzyczna Wielkopolski

W czwartek, 14 listopada 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się arcyciekawy wykład prof. UAM dr hab. Aliny Mądry pt. „Kultura muzyczna Wielkopolski”. Prelegentka jest muzykologiem, uczennicą prof. Ireny Poniatowskiej, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję przewodniczącej Rady

Polska 1989-2019

W czwartek, 6 czerwca 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład prof. Krzysztofa Podemskiego pt. „Polska 1989-2019. Państwo i społeczeństwo”. Wykład został zorganizowany w ramach Tygodnia Obywatelskiego z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Prelegent jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UAM oraz członkiem

Berezowica Mała – świat zamordowany jednej nocy

Czwartkowy wieczór, 14 marca 2019 r. przyniósł wiele wzruszeń i emocji tym, którzy zdecydowali się wysłuchać prelekcji Łukasza Jaroszewskiego pt. "Berezowica Mała - świat zamordowany jednej nocy ". Prelekcja poświęcona była wydarzeniom, które zaistniały w ramach rzezi wołyńskiej. Nocą z 22 na 23 lutego oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej, który dzień

O odrodzeniu władzy w Pleszewie

W piątek 23 listopada 2018 r. w Muzeum Regionalnym wykład pt. „Odrodzenie polskiej władzy w Pleszewie w latach 1918 - 1919” wygłosił profesor Andrzej Gulczyński. W swoim wystąpieniu prelegent nawiązywał do nowej wystawy muzealnej - „Mocą prawa , nie siłą oręża”, której tematem są dzieje Sejmu Dzielnicowego. Wystawa została przygotowana

Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018

W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. gościliśmy w naszym Muzeum prof. Andrzeja Piaseckiego - historyka i politologa, kierownika katedry w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zajmuje się problematyką samorządu terytorialnego, polityką regionalną i systemem wyborczym. Jest także autorem publikacji z zakresu historii najnowszej oraz nauk o polityce. Podczas

Historia Mszy

7 listopada 2017 r. wykład pt. „Historia Mszy” wygłosił w Muzeum Regionalnym dr Paweł Milcarek. Prelegent jest znanym filozofem i publicystą chrześcijańskim, redaktorem naczelnym kwartalnika „Christianitas”, w przeszłości był także wykładowcą na UKSW oraz dyrektorem II Programu Polskiego Radia. W 2010 r. wydał „Historię Mszy” - praktyczny przewodnik po dziejach

Wykład dr Ewy Kurek

W piątek, 20 października 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dr Ewy Kurek pt. „Stosunki polsko-żydowskie w latach wojny. Poza granice solidarności”. Wykład został zorganizowany przez pleszewskie Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prelegentka jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także reżyserem filmów dokumentalnych i autorką wielu artykułów

Katedry, dalmatyki, pastorały…

O prawnych aspektach wyobrażenia hierarchii kościelnej mówił podczas wykładu, który odbył się w czwartek 10 marca 2016 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński. Prelegent jest rodowitym pleszewianinem, pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Top