Kolejny wykład w ramach cyklu “Dziedzictwo Wielkopolski”

W piątek, 20 maja 2022 r., w Muzeum Regionalnym odbył się kolejny wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski” realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tym razem prelegentem był historyk specjalizujący się w historii XIX wieku i pracownik naukowy z Instytutu Historii UAM prof. UAM dr hab. Damian Szymczak, a wykład

Nowożytne fortyfikacje w Wielkopolsce

Ostatni w tym roku wykład w Muzeum Regionalnym wygłosił w czwartek, 16 grudnia 2021 r., prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk - historyk specjalizujący się w historii wojskowości i fortyfikacji, który pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2016 sprawował funkcję

Krajobraz topograficzny XIX-wiecznego miasta

W środę, 24 listopada 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład dra Dariusza Lorka pt. „Dziedzictwo zapisane w mapach. Krajobraz topograficzny XIX-wiecznego miasta”. Prelegent jest pracownikiem Laboratorium Kartograficznych i Geodezyjnych Badań Środowiska w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Mowa Wielkopolan a język ogólnopolski

W czwartek, 15 października 2020 r. odbył się w Muzeum Regionalnym wykład prof. UAM dra hab. Błażeja Osowskiego w ramach projektu realizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pn. "Dziedzictwo Wielkopolski". Wykład nosił tytuł "Mowa Wielkopolan a język ogólnopolski". Prelegent jest dialektologiem, zatrudnionym w Pracowni Dialektologicznej UAM na stanowisku adiunkta, uczniem prof.

Kościół średniowiecznej Wielkopolski

W czwartek, 12 grudnia 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się drugi wykład w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski”. Tym razem prelegentem był prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek - historyk, profesor na Wydziale Historii UAM i pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej, zajmujący się głównie dziejami średniowiecznego Kościoła i historią

Kultura muzyczna Wielkopolski

W czwartek, 14 listopada 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się arcyciekawy wykład prof. UAM dr hab. Aliny Mądry pt. „Kultura muzyczna Wielkopolski”. Prelegentka jest muzykologiem, uczennicą prof. Ireny Poniatowskiej, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni funkcję przewodniczącej Rady

Polska 1989-2019

W czwartek, 6 czerwca 2019 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wykład prof. Krzysztofa Podemskiego pt. „Polska 1989-2019. Państwo i społeczeństwo”. Wykład został zorganizowany w ramach Tygodnia Obywatelskiego z okazji obchodów 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Prelegent jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UAM oraz członkiem

Berezowica Mała – świat zamordowany jednej nocy

Czwartkowy wieczór, 14 marca 2019 r. przyniósł wiele wzruszeń i emocji tym, którzy zdecydowali się wysłuchać prelekcji Łukasza Jaroszewskiego pt. "Berezowica Mała - świat zamordowany jednej nocy ". Prelekcja poświęcona była wydarzeniom, które zaistniały w ramach rzezi wołyńskiej. Nocą z 22 na 23 lutego oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej, który dzień

O odrodzeniu władzy w Pleszewie

W piątek 23 listopada 2018 r. w Muzeum Regionalnym wykład pt. „Odrodzenie polskiej władzy w Pleszewie w latach 1918 - 1919” wygłosił profesor Andrzej Gulczyński. W swoim wystąpieniu prelegent nawiązywał do nowej wystawy muzealnej - „Mocą prawa , nie siłą oręża”, której tematem są dzieje Sejmu Dzielnicowego. Wystawa została przygotowana

Największe sukcesy i porażki lat 1918-2018

W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. gościliśmy w naszym Muzeum prof. Andrzeja Piaseckiego - historyka i politologa, kierownika katedry w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zajmuje się problematyką samorządu terytorialnego, polityką regionalną i systemem wyborczym. Jest także autorem publikacji z zakresu historii najnowszej oraz nauk o polityce. Podczas

Top