Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski

W czwartek, 17 lutego 2022 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie otwarta została wystawa pt. "Pasje pleszewian: kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski". Jak podkreślał podczas otwarcia Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie, jest to czwarta wystawa w pleszewskim muzeum z cyklu "Pasje pleszewian". Wcześniej prezentowane było jeździectwo, następnie wodniactwo, a także łowiectwo. Na wystawie

Zdzisław Beksiński – autorska grafika komputerowa

W czwartek, 9 grudnia 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie odbył się wernisaż wystawy prezentującej autorską grafikę komputerową Zdzisława Beksińskiego. Na wystawie zaprezentowano 32 prace z kolekcji Dariusza Matyjasa z Giżycka. Jak podkreślał kurator wystawy kustosz Witold Hajdasz, jest to pierwsza w dziejach Muzeum wystawa tak awangardowego i kontrowersyjnego

35 lat po katastrofie w Czarnobylu

W czwartek, 28 października 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została otwarta wystawa pt. „35 lat po katastrofie w Czarnobylu”. Jest to relacja fotograficzna Krystiana Machnika - założyciela grupy Napromieniowani.pl, który odwiedził Czarnobylską Strefę Wykluczenia ponad 100 razy. Autor zdjęć jest także organizatorem wypraw do wszystkich stref zamkniętych na

Wystawy o historii pleszewskiego pożarnictwa

W czwartek, 16 września 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie uroczyście otwarte zostały dwie wystawy: „140 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie” oraz „100 hełmów na 100-lecie powstania Głównego Związku Straży Pożarnych RP”. Eksponaty zaprezentowane na wystawach pochodzą ze zbiorów Leszka Rajsa – strażaka-pasjonata, który swoją prywatną kolekcję kompletuje

Wystawa rocznicowa

Od 28 czerwca 2021 r. podczas wizyty w murach Muzeum Regionalnego w Pleszewie można zapoznać się z dwoma wystawami tematycznymi dotyczącymi wydarzeń z czerwca 1956 roku w Poznaniu: „Poznański Czerwiec 1956” oraz „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”. Wystawy zostały przygotowane z okazji 65. rocznicy poznańskich wydarzeń, a pochodzą

Dwie nowe wystawy fotograficzne

Od 14 maja 2021 r. zostały udostępnione dla zwiedzających dwie nowe wystawy tematyczne: "Oblicza Wielkopolski" oraz "Dwory, zamki i pałace Wielkopolski". Wystawy zostały wypożyczone ze zbiorów Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i są efektem ogłoszonych konkursów w ramach tematów dotyczących ziemi wielkopolskiej. Pierwsza z nich pt.

Komiks w PRL, PRL w komiksie

Od 2 marca 2021 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie eksponowane są dwie nowe wystawy: "KOMIKS W PRL, PRL W KOMIKSIE" oraz "HISTORIA POLSKIEGO KOMIKSU". Wystawa „Komiks w PRL, PRL w komiksie” ze zbiorów IPN w Rzeszowie to kapitalny przykład, jak za pomocą prostych środków plastycznych oraz słów można przedstawić czy

40-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

W czwartek, 1 października 2020 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została otwarta okolicznościowa wystawa z okazji 40-lecia istnienia Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, którą przygotował powołany do tego Komitet organizacyjny w składzie: Witold Hajdasz – kurator, Janusz Lewandowski, Waldemar Nawrocki, Andrzej Szymański, Izabella Wawroska, pieczę nad opracowaniem graficznym z ramienia muzeum

Marian Bogusz. Na stulecie urodzin.

Od 11 lipca 2020 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie eksponowana jest wystawa pt. "Marian Bogusz. Na stulecie urodzin" zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin w Pleszewie Mariana Bogusza.  Ekspozycja, powstała w oparciu o zbiory Muzeum Regionalnego, ma charakter przekrojowy, prezentując obrazy, rysunki, gwasze czy najciekawsze projekty przestrzenne z bogatej

Zapraszamy na wystawę papieską

Od 19 maja br. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie została udostępniona dla zwiedzających wystawa pt. “Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Wystawa wpisała się w uroczystości dziękczynne za pontyfikat i beatyfikację Jana

Top