Pleszewski zamek

Przenosimy się do czasów średniowiecza, uruchamiamy wyobraźnię i słuchamy opowieści dyrektora Muzeum Regionalnego Adama Staszaka o pleszewskim zamku, po którym nie pozostał niestety już żaden ślad. Życzymy miłej podróży w odległą przeszłość Pleszewa!

Mimo braku materialnych śladów po zamku w Pleszewie, do dziś pozostały pewne tropy i dokumenty. Takim tropem jest chociażby istniejąca od zawsze ulica Zamkowa, która prowadziła do zamku. Jest też dzisiejszy park miejski, który od dawien dawna określany był jako ogród zamkowy.

W dokumentach znajdziemy informację, że znajdował się on na południowy-zachód od miasta. A więc należałoby go szukać w dzisiejszym parku miejskim, być może na terenie dzisiejszej szkoły podstawowej nr 2 lub dawnej rzeźni miejskiej przy placu Kościuszki. Dokument z 1467 roku opisuje pleszewski zamek. Jest tam napisane, że idąc do zamku należy przejść najpierw fosę. Fosa odgradzała Pleszew od strony zachodniej, a więc wjeżdżając do Pleszewa od strony Jarocina, przejeżdżało się przez drewniany mostek. Fosa rozciągała się mniej więcej między dzisiejszymi ulicami Św. Ducha i Łąkową. Kierowała się potem na południe, otaczając właśnie zamek. Po przejściu wspomnianej fosy dochodziło się do drewnianej, obronnej bramy zakończonej wieżą, a następnie już do samej fortalicji, która zabezpieczona była silnymi wrotami. Po ich przekroczeniu wchodziło się do sieni, z której można było przejść do kolejnych pomieszczeń – sali białej i sali z kominkiem, a także do kaplicy, która skierowana była ku miastu czyli ku wschodowi. Następnie klatką schodową wchodziło się na piętro, gdzie była łożnica czyli sypialnia i sala letnia. Cały zamek otoczony był folwarkiem ze wszystkimi oborami, stodołami, polami i łąkami.

Zamek został zbudowany w I połowie XV wieku przez ówczesnego właściciela miasta Mikołaja z Cielczy, który po objęciu Pleszewa nazywał się już konsekwentnie Mikołaj Pleszewski. Kolejni właściciele niestety powracają do zwyczaju zarządzania miastem przez urzędujących na miejscu urzędników. Z czasem więc nieużywana fortalicja zaczyna popadać w ruinę i przestaje istnieć.


Film pochodzi z profilu YouTube Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Obejrzyj video
↓→

Pleszewski zamek

*Aby oglądać, wciśnij ikonę ze strzałką na środku powyższego odtwarzacza.