Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski „Dzieła wybrane”

Wstęp: ks. prałat Henryk Szymiec
Przedmowa: Andrzej Szymański
Format: 165 x 245 mm
Oprawa: twarda
Ilustracje: czarno – białe
Liczba stron: 383 s.
Rok wydania: 2009

Cena: 30 zł

Okładka książki

Książka wydana pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie w 60. rocznicę śmierci księdza prałata Kazimierza Niesiołowskiego.

Zawiera dzieła: „Przyjaciel czy wróg”, „Miejski ogród dla dzieci jako przyczynek do sprawy wychowawczej”, „Walka z alkoholizmem nakazem miłości bliźniego”, „Mój ogródek ozdobny”, „Sprawa alkoholizmu w zarysie”, „Ogród jordanowski w małym mieście w świetle doświadczeń” oraz „Szkice i sylwetki z przeszłości Pleszewa”.

Na końcu znajduje się Bibliografia publikacji ks. prałata Kazimierza Niesiołowskiego z pracy dra Andrzeja Gulczyńskiego pt. „Ks. prałat Kazimierz Niesiołowski 1872-1949” wraz z uzupełnieniem Andrzeja Szymańskiego.