Społeczność Pleszewa. Kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne

Autorzy: Krzysztof Podemski, Andrzej Przestalski (redakcja)
Format: 144 x 206 mm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 283 s.
Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania: 2015

Cena: 20 zł

Okładka książki

W książce pokazano wybrane aspekty życia społeczności lokalnej na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych w Pleszewie w latach 2009-2011. Za każdym razem badano mieszkańców miasta z innej perspektywy, zatem obraz miasta i jego mieszkańców, choć nadal bardzo cząstkowy, stał się bardziej wielowymiarowy. Wszystkie trzy problemy badawcze, które omawiają autorzy: kapitał społeczny, pamięć społeczna i komunikowanie
publiczne, należą do centralnej problamtyki badawczej współczesnej socjologii.