Malując słuchałem muzyki songów. Marian Bogusz. „Opera za trzy grosze”. Bertolt Brecht.

Autor: Wojciech Brojer
Format: 170 x 240 mm
Oprawa: miękka
Ilustracje: czarno-białe i kolorowe
Liczba stron: 103 s.
Rok wydania: 2011

Cena: 25 zł

Wydawnictwo ma formę książki/katalogu i ma na celu zderzenie wyobraźni dwóch artystów – niemieckiego dramaturga Bertolta Brechta (1898-1956) oraz polskiego malarza i scenografa
urodzonego w Pleszewie Mariana Bogusza (1920-1980). To właśnie do dramatu „Opera za 3 grosze” Bogusz stworzył cykl 21 gwaszy „Impresje malarskie – Opera za trzy grosze Bertolta
Brechta”. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące fascynacji Bogusza teatrem Brechta oraz pokazaniem ciekawej korespondencji dzieł obydwu twórców.